Quy trình làm việc

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và tư vấn chi tiết cho khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu hiện tại.

Bước 2: Tiến hành đặt hàng, đồng thời gửi cho khách đơn hàng hoàn chỉnh để khách hàng kiểm tra lại.

Bước 3: Liên hệ với đơn vị vận chuyển để gửi hàng cho khách, cập nhật tình trạng đơn hàng thường xuyên cho đến khi khách nhận được hàng đầy đủ.

Bước 4: Chăm sóc khách hàng sau khi khách hàng sử dụng sản phẩm.